English Vietnamese
Chi tiết Tin tức
14-12-2015 10:08

Huấn luyện nhân viên bảo vệ mới và cũ (Trainning Course for New Commers and Old Guards)

Căn cứ theo nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về ngành nghề kinh doanh loại hình dịch vụ bảo vệ

Căn cứ theo thông tư 45/2009/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện theo nghị định 52/2008.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO VỆ

A. CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ NHƯ SAU:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ bảo vệ bắt buộc phải đào tạo cho tất cả nhân viên bảo vệ trước khi cho họ đi làm việc tại các mục tiêu, do vậy tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ bảo vệ, phải liên hệ với cơ quan công an được phép đào tạo để có kế hoạch đào tạo, để bảo đảm đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật với loại hình dịch vụ này.

2. Cũng theo quy định của pháp luật thì những cơ quan, đơn vị, tổ chức sau đây được phép đào tạo và huấn luyện nhân viên bảo vệ;

a) Các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an;

b) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đủ điều kiện được cho phép đào tạo theo quy định tại Nghị định số139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề và đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký đào tạo nghề theo Quyết định số 72/2008/QĐ BLĐTBXH ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề.

c) Trước khi khai giảng các khóa đào tạo mới, doanh nghiệp đã được phép đào tạo phải có văn bản gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội C64, trong đó nêu rõ thời gian bắt đầu huấn luyện, nội dụng của giáo trình sẽ huấn luyện, kết thúc khóa đào tạo (kèm theo danh sách học viên) để đề nghị tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do doanh nghiệp mình đào tạo, đối với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an, phải báo cáo Giám đốc Công an cùng cấp theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, huấn luyện;

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được phép đào tạo nhân viên bảo vệ có trách nhiệm biên soạn nội dung, chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của hoạt động dịch vụ bảo vệ, trong đó phải có các nội dung: kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; đạo đức, tác phong nghề nghiệp; kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ; các quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

Giáo trình, nội dung chương trình đào tạo trước khi đưa vào sử dụng phải được gửi về Tổng cục Cảnh sát (qua Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để theo dõi, quản lý. Trường hợp Tổng cục Cảnh sát có ý kiến yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung thì phải thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Cảnh sát;

b) Mỗi khóa đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ phải bảo đảm thời gian ít nhất là 30 ngày.

4. Hội đồng sát hạch đầu ra sau khóa huấn luyện;

a) Đối với Trường Công an nhân dân: Thủ trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng sát hạch do Lãnh đạo nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên bao gồm đại diện các đơn vị chức năng của nhà trường và đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

b) Đối với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập Hội đồng sát hạch, thành phần bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Pháp chế hoặc Văn phòng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Đối với trường hợp do Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tổ chức đào tạo: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ra quyết định thành lập Hội đồng sát hạch do Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên bao gồm đại diện Vụ Pháp chế và đại diện doanh nghiệp đào tạo.

5. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật;

a) Thủ trưởng các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do đơn vị mình huấn luyện, đào tạo.

b) Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đào tạo và Cục tổ chức sát hạch.

6. Kinh phí huấn luyện, đào tạo do doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo đảm nhiệm;

7. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước.

8. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do đơn vị có thẩm quyền cấp từ trước ngày ban hành Thông tư này vẫn có giá trị sử dụng, nhưng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp phải lập danh sách và thu hồi các Chứng chỉ đó gửi về Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đổi lại theo mẫu quy định.

B. QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG ĐẦU VÀO:

1. Tất cả công dân Việt nam trên cả nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

2. Chiều cao, cân nặng đối với các ứng viên như sau;

 • Nam: cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 60 kg trở lên.

 • Nữ: cao từ 1,55 m  trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.

3. Độ tuổi được phép tuyển dụng theo quy định của pháp luật;

 • Nam: có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 55 tuổi.

 • Nữ: có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 50 tuổi.

4. Trình độ bắt buộc khi nộp đơn xin tuyển dụng vào loại hình dịch vụ này;

 • Tất cả các ứng viên phải có trình độ học vấn từ PTCS trở lên, nghĩa là từ lớp 9 trở lên.

 • Kỹ năng biết đọc, biết viết thành thạo, không bị ngọng ..v.v.

5. Quy định về nhân thân của các ứng viên xin vào ngành nghề như sau;

 • Tất cả các ứng viên không nghiện xì ke, ma túy.

 • Tất cả các ứng viên không có tiền án, tiền sự.

 • Có giấy xác nhận tiền án, tiền sự của cơ quan công an địa phương ứng viên đó cư trú xác nhận.

6. Sức khỏe cho phép đối với loại hình dịch vụ này;

 • Tất cả các ứng viên phải có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện cấp.

 • Tất cả các ứng viên phải có đủ sức khỏe làm việc, và không có độ cận của mắt là 5/5.

7. Một số quy định khác liên quan đến ngành nghề bảo vệ;

 • Tất cả các ứng viên khi xin việc tại công ty TNHH DVBV Liêm Chính không bị dị tật.

 • Tất cả các ứng viên khi xin việc tại công ty TNHH DVBV Liêm Chính không săm mình.

8. Hồ sơ xin việc đúng và đủ bao gồm những loại giấy tờ sau;

 • Đơn xin việc theo mẫu công ty.

 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu công ty.

 • Giấy xác nhận không tiền án, tiền sự theo mẫu công ty.

 • Các bằng cấp bản thân (nếu có)

 • Ảnh cá nhân 04 tấm.

 • Tất cả những loại giấy tờ trên đều có chứng thực của chính quyền địa phương, và có thời gian làm trong vòng 06 tháng 

 

Quý khách hàng có nhu cầu về huấn luyện và đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho doanh nghiệp của mình thì vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi theo thông tin sau;

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊM CHÍNH (Integrity Security Service Company Limited)

Trụ sở: 948 Trường Chinh – Phường 15 – Tân Bình – Tp. HCM (Head Office)

CN: Tầng 3- Tòa nhà 34 - KĐT An Sinh 1 – Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội (Branch of our company in Ha Noi Capital)

Hotline: 0913.938.930/ 0961.828.974/ 0947.919.195

Email: info@liemchinhsecurity.com

TIN TỨC MỚI