English Vietnamese
Chi tiết Tin tức
09-05-2016 15:53

Triển khai bảo vệ tại Famima Mạc Thiên Tích

Ngày 26/04/2016 Công ty bảo vệ Liêm Chính triển khai dịch vụ bảo vệ cho cửa hàng Family Mart No:000112 tại 15 Mạc Thiên Tích, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

TIN TỨC MỚI