English Vietnamese
Chi tiết Tin tức
09-05-2016 15:47

Triển khai bảo vệ tại Famima Triệu Quang Phục

Ngày 09/05/2016 Công ty bảo vệ Liêm Chính triển khai dịch vụ bảo vệ cho cửa hàng Family Mart No:000114 tại số 170A, Triệu Quang Phục, Quận 5, Tp. HCM. 

TIN TỨC MỚI