English Vietnamese
Tuyển dụng
Các danh mục tuyển dụng
STT Tên Công Việc Mức Lương Hạn nạp hồ sơ Nơi làm việc
1 » Đội trưởng bảo vệ Công ty Liêm Chính
trên 10 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Cần Thơ
Đồng Nai
2 » Nhân viên cơ động Công ty Liêm Chính
7 triệu - 10 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Bình Phước
Long An
Tây Ninh
3 » Nhân viên hành chánh
3 triệu - 5 triệu 31-12-2015
Tp Hồ Chí Minh
4 » Nhân viên bảo vệ Liêm Chính
5 triệu - 7 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
STT Tên Công Việc Mức Lương Hạn nạp hồ sơ Nơi làm việc
1 » Nhân viên cơ động Công ty Liêm Chính
7 triệu - 10 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Bình Phước
Long An
Tây Ninh
2 » Nhân viên bảo vệ Liêm Chính
5 triệu - 7 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
3 » Nhân viên hành chánh
3 triệu - 5 triệu 31-12-2015
Tp Hồ Chí Minh
4 » Đội trưởng bảo vệ Công ty Liêm Chính
trên 10 triệu 31-12-2017
Tp Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Cần Thơ
Đồng Nai